جمعه , ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸
 
مرکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک یزد
----
دیدگاه های مطلب "کارآفرین کیست؟ کارآفرین کسی است که فرصت‌های موجود در بازار را شناسایی و به ثروت تبدیل نموده و در این راستا ارزش پایدار برای جامعه ایجاد می‌نماید."