جمعه , ۲۸ تیر , ۱۳۹۸
 
مرکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک یزد
----

ثبت نام ازدواج دانشجویی  ازتاریخ ۹۳/۱۰/۱۹ تا ۹۳/۱۰/۲۱ تمدید شد.با مراجعه به سایت uast.ac.ir/nahad میتوانید در سامانه ثبت نام نمایید. مدارک مورد نیاز جهت تحویل به دانشگاه جامع علمی کاربردی : ۱- برگه رونوشت ثبت نام که از سامانه دریافت نموده اید. ۲- اصل سند ازدواج و یک برگ کپی از سه صفحه اول آن. […]


نویسنده : ravabet
جمعه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۸
بازدید : 455 views

کلیک کنید


نویسنده : ravabet
جمعه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۸
بازدید : 658 views